Hizmetlerimiz

EĞİTİM HİZMETLERİ

• Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
• Sektörel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri
• Pandemi ve İş hijyeni eğitimleri

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

• Operasyonel Risk Değerlendirme
• İşyeri Saha Denetimleri
• Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlama,
• Operasyonel Acil Eylem Planı Hazırlama

SAĞLIK HİZMETLERİ

• İşe giriş ve periyodik Muayeneler
• İş sağlığı denetim ve gözetimleri

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
İSTİHDAMI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İSTİHDAMI

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAMI

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAMI